Origin of LongJing (Dragon Well) Green Tea

LongJing (Dragon Well) tea is originated from the vicinity of Longjing village in West Lake District, Hangzhou city, Zhejiang Province. Longjing te...

Best Dragon Well Tea

The West Lake (Xi Hu) Dragon Well (Long Jing) Tea is a variety of green tea from West Lake area in Hangzhou, Zhejiang Province. The few best Longji...

What are you looking for?

Your cart